MAEBE TONY BVBA

Onafhankelijk verzekeringsmakelaar

BA Familiale verzekering

Een ongeval is snel gebeurd. Stelt u zich voor dat uw zoon de ruit van uw buur intrapt met zijn bal. Een rustige zondagnamiddag aan zee verandert in een nachtmerrie nadat u met de fiets een vrouw heeft omvergereden, of dat uw hond plots verandert in een wild beest en uw bezoeker bijt … .

Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade te veroorzaken aan derden. Dat zou u wel eens heel duur kunnen komen te staan. Om niet uw hele leven te moeten opdraaien voor een moment van onhandigheid, bestaat er gelukkig de verzekering BA Familiale of gezinsverzekering.

Ze beschermt niet enkel de aansprakelijkheid van u en uw gezin, maar ook die van uw bezoekers, de babysitter, uw poetsvrouw of uw tuinman … .

Uw verzekering volgt de evolutie van uw gezin. Ze dekt bijvoorbeeld ook uw dochter die naar Spanje vertrekt in het kader van een studie-uitwisselingsprogramma, of uw zoon die voor een half jaar op wereldreis vertrekt voor hij zich op de arbeidsmarkt begeeft.

Dankzij de verzekering BA Familiale kunt u op uw twee oren slapen. Ze volgt u overal ter wereld. U bent dus overal gedekt. Zo simpel is dat.

Even onmisbaar is de dekking Rechtsbijstand. Hiermee worden uw juridische belangen behartigd, ook als de zaak voor de rechter komt. Met name als u de zaak verliest, krijgt u de advocaatkosten en zelfs de kosten van de tegenpartij terugbetaald.
De dekking geldt overigens over de ganse wereld.

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid van personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
Formule derde leeftijd : wanneer één van de verzekeringsnemers de leeftijd van 60 heeft bereikt

 

Offerte aanvragen

, , ,


RC Familiale

L’assurance RC familiale, (assurance familiale ou encore assurance vie privée), intervient si, dans le cadre de votre vie privée, vous êtes civilement responsable d’un dommage causé à un tiers en dehors de vos obligations contractuelles.
Si, dans le cadre de votre vie privée, vous êtes responsable d’un dommage corporel ou matériel occasionné à un tiers, cette assurance indemnise tous les dommages corporels et matériels que vous causez à autrui.

L’ assurance responsabilité civile privée garantit une couverture en cas:

  • de dommages corporels
  • de dommages matériels

L’indemnisation sous déduction éventuelle d’une franchise par sinistre. Certains contracts d’assurance prévoient une indemnisation sans franchise.

Votre assurance familiale couvre tous les dégâts occasionnés par :

  • vous-même ;
  • votre partenaire cohabitant ;
  • chacun des membres habitant sous votre toit ;
  • éventuellement vos enfants qui n’habitent pas sous votre toit ;
  • votre personnel domestique (jardinier, aide familiale, …) lorsqu’il agit à votre service privé ;
  • votre baby-sitter ou le gardien de votre animal domestique pour les fautes commises durant leur surveillance.

Défendre efficacement vos intérêts financiers et votre bon droit est l’affaire de votre Responsabilité
civile privée qui met rapidement tout en oeuvre pour vous. Quoi qu’il arrive !

Vous êtes couvert non seulement en Belgique, mais aussi partout dans le monde !

 

,